WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać również bezpośrednio na konto :

76 8436 0003 0101 0430 6939 0002

 

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.