Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Popardowska

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Marta Konieczna

 

Przyjmowanie stron: Na bieżąco lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.