WYCHOWAWCY KLAS - rok szkolny 2021/2022

Klasa 1a - mgr Marzena Skaba

Klasa 1b - mgr Patrycja Bierza-Szmelich

Klasa 2a - mgr Lidia Postawka

Klasa 2b - mgr Claudia Gediga

Klasa 3a - mgr Barbara Karwot

Klasa 3b - mgr Dominika Kochańska-Śmieja

Klasa 4a - mgr Jacek Kluczyński

Klasa 4b - mgr Elwira Banaś

Klasa 5a - mgr Katarzyna Hawel

Klasa 5b - mgr Monika Ficek

Klasa 6a - mgr Joanna Szolc

Klasa 8a - mgr Zbigniew Sławacki

Klasa 8b - mgr Rafał Pawłowski

 

 

WYKAZ NAUCZYCIELI WEDŁUG PRZEDMIOTÓW I FUNKCJI

 JĘZYK POLSKI

   mgr Aleksandra Głomb

   mgr Katarzyna Hawel

 

 JĘZYK ANGIELSKI

   mgr Marzena Mocek

   mgr Rafał Pawłowski

   mgr Justyna Reś - Fronczak

   mgr Joanna Szolc

   mgr Monika Ficek

 

 JĘZYK NIEMIECKI

   mgr Patrycja Bierza - Szmelich

   mgr Claudia Gediga

 

 TECHNIKA

   mgr Aleksandra Tlon

 

 MATEMATYKA

   mgr Marta Konieczna

   mgr Michalina Urbasik

 

 FIZYKA

   mgr Bożena Kwaśny

 

 INFORMATYKA

   mgr Bożena Kwaśny

   mgr Rafał Pawłowski

 

 CHEMIA

   mgr Aleksandra Tlon

 

 GEOGRAFIA

   mgr Monika Ficek

 

 PLASTYKA, MUZYKA

   mgr Elwira Banaś

 

 HISTORIA

   mgr Katarzyna Popardowska

   mgr Dominika Kochańska-Śmieja

 

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

   mgr Monika Ficek

 

 BIOLOGIA

   mgr Joanna Szolc

 

 PRZYRODA

   mgr Joanna Szolc

 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

   mgr Jacek Kluczyński

   mgr Zbigniew Sławacki

 

 RELIGIA

   mgr Milion Teresa

 

 PEDAGOG SZKOLNY

   mgr Małgorzata Brzonkalik - Skowronek

 

 PSYCHOLOG SZKOLNY

   mgr Małgorzata Malcharczyk

 

 ŚWIETLICA

   mgr Julia Skotarek - kierownik świetlicy

   mgr Urszula Lyko - wychowawca w świetlicy

 

 BIBLIOTEKA

  mgr Maria Duda

 

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  mgr Hanna Krzykała

 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  mgr Barbara Karwot

  mgr Claudia Gediga

  mgr Marzena Skaba

  mgr Dominika Kochańska-Śmieja

  mgr Lidia Postawka

  mgr Patrycja Bierza-Szmelich

 

 NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE

  mgr Justyna Kicka

 

 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  mgr Joanna Szolc

 

 EDUKACJA SZACHOWA

  mgr Aleksandra Tlon

 

  EDUKACJA ZDROWOTNA

  mgr Dominika Kochańska-Śmieja

  mgr Barbara Karwot

 

 DORADCA ZAWODOWY

  mgr Marzena Mocek

 

 LOGOPEDA

  mgr Lidia Postawka

  mgr Anita Antonin