Informacja dla Rodziców

 

* * * * *

Zgłoszenia dzieci do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie

przyjmowane będą od 1.03.2023r. do 15.03.2023r. w sekretariacie szkoły.

Druki zgłoszeń dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły: sp4.pszow.pl

Telefon 32 4557822

 

Pliki do pobrania / rekrutacja 2023/2024 /

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE WOLI

ZAŁĄCZNIK nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego

ZAŁĄCZNIK nr 2 - zgłoszenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły

ZAŁĄCZNIK nr 3 - wniosek o przyjęcie (uczeń spoza obwodu szkoły)