PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH MODUŁU 3 WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Tytuł projektu: „Posiłek w szkole i w domu – SP4”

Beneficjent: Gmina Miasto Pszów

Opis projektu:

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac remontowych polegających
na wymianie stolarki drzwiowej i oświetlenia oraz odmalowaniu ścian poprawiających standard i ergonomię funkcjonującej kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszowie. Oprócz prac remontowych planuje się również zakup wyposażenia kuchni w postaci stołów, szaf
i regałów oraz zakup nowego sprzętu AGD potrzebnego do przygotowania posiłków.

Całkowita wartość projektu/dofinansowanie:

Wydatki projektu ogółem 78 613,75 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 62 891,00 zł,

- środki własne Miasta Pszów w kwocie 15 722,75.

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.