Szkoła nasza usytuowana jest w malowniczym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku i ruchu ulicznego. Z klas od strony zachodniej rozpościera się widok na jedną z "dzielnic" Pszowa - Pszowskie Doły oraz na pobliski las na granicy Pszowa i Syryni. Obecnie po wygaśnięciu klas gimnazjalnych placówka powróciła do pierwotnej nazwy: Szkoła Podstawowa nr 4. Szkoła dysponuje klasami multimedialnymi, pracownią informatyczną, biblioteką szkolną, świetlicą, salą gimnastyczną z kompleksem boisk, bieżnią oraz placem zabaw dla najmłodszych.

Misja i wizja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie umożliwia uczniom harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz zapewnia zdobywanie wiedzy i rozwijanie własnych zainteresowań jako potrzeby do dalszego kształcenia zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Gimnazjum stawia sobie za cel m.in. przygotowanie ucznia do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu rodziny, środowiska lokalnego, szkoły i kraju, a także kształtowanie wizerunku współczesnego Polaka, patrioty, świadomego swej odpowiedzialności za siebie i ojczyznę.