Zarządzenia /rok szkolny 2022-2023/

 images/pdf/zarzadzenia/rok_szkolny_2022_2023/

 

Zarządzenie 16

z dnia 30.01.2023 w sprawie: sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie posdumowujące I półrocze

 

Zarządzenie 15

z dnia 02.01.2023 w sprawie: sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie

 

Zarządzenie 14

z dnia 13.12.2022 w sprawie: ustalenia dyżurów nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zarządzenie 13

z dnia 02.12.2022 w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie

 

Zarządzenie 12

z dnia 16.11.2022 w sprawie: organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów , turniejów i olimpiad

 

Zarządzenie 11

z dnia 04.11.2022 w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie

 

Zarządzenie 10

z dnia 28.10.2022 w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego

 

Zarządzenie 9

z dnia 27.10.2022 w sprawie: ustalenia dyżurów nauczycieli w dni wolne od zajęć

 

Zarządzenie 8

z dnia 06.10.2022 w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie

 

Zarządzenie 7

z dnia 03.10.22 w sprawie: organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów

 

Zarządzenie 6

z dnia 29.09.22 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Zarządzenie 5

z dnia 23.09.22 w sprawie: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

 

Zarządzenie 4

z dnia 08.09.22 w sprawie: zwołania rady pedagogicznej

 

Zarządzenie 3

z dnia 01.09.22 w sprawie: organizacji zebrania z rodzicami

 

Zarządzenie 2

z dnia 01.09.22 w sprawie: zasad odpłatności i korzystania z posiłków

 

Zarządzenie 1

z dnia 25.08.22 w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej